[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

Warning: file_get_contents(http://www.thairath.co.th/rss/news.xml) [function.file-get-contents]: failed to open stream: Unable to find the socket transport "ssl" - did you forget to enable it when you configured PHP? in C:\AppServ\www\eastern\modules\block\hotnews.php on line 13

Warning: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: Empty string supplied as input in C:\AppServ\www\eastern\modules\block\hotnews.php on line 17
เมนูหลัก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
link banner
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : รายงานการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ
โดย : admin
เข้าชม : 295
ศุกร์ ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

                   การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน มีการผสมผสานเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้วิธีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนจะสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ ความคิด ทักษะ เจตคติ หรือความเชื่อได้ดี เมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ ทำให้ผู้เรียนมองเห็นรูปแบบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เชื่อมโยงผสมผสานช่วยให้มีการถ่ายโยงความรู้และทักษะระหว่างวิชาต่าง ๆ ได้  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่มีคุณภาพนั้นขึ้นอยู่กับครู ผู้มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา และมีบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม  เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  ครูจะต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ  การที่ครูจะเป็นผู้นำทางด้านวิชาการอย่างพร้อมสรรพจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ  ความสนใจและระดับการพัฒนาของผู้เรียน ด้วยเทคนิควิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีการหนึ่งคือ การสอนแบบบูรณาการที่ครูการศึกษานอกโรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการสอน  เน้นวิธีการที่หลากหลาย  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้ร่วมกัน  การเรียนรู้จากธรรมชาติ  การสอนตามสภาพจริง  และการเชื่อมโยงเนื้อหาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ซึ่งมีพันธกิจหลักประการหนึ่ง คือ วิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับบริบทของภาค จึงได้จัดทำโครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออกขึ้น โดยมุ่งหวังว่า รายงานการวิจัยนี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการพัฒนาครู ปรับปรุงการเรียนการสอน และส่งเสริมให้ครูการศึกษานอกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้อย่างเหมาะสม

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      ชุดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักศึกษา กศน. เรื่อง ยล...ระยอง 13/มี.ค./2560
      รายงานการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 23/ธ.ค./2559
      สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 23/พ.ย./2559
      สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้อมยาม และประตูรั้วสแตนเลส 17/ก.ค./2554